მთავაი · სტატიები · ფორუმი · English Version 17/01/2019 07:27

მენიუ
მთავაი
კონცეფცია
კათედრები
სტატიები
ფორუმი
კონტაქტი
გალერეა
შემოქმედება
განათლების ახალი ტექნოლოგიები
bs-i.net პროექტის პრეზენტაცია
effe - www.effe-eu.org

გაკვეთილების ცხრილი
შეიტანეთ კლასის იდენტიფიკატორი


მოსწავლის მოსწრება
შეიტანეთ კოდი


უკანასკნელი 10 სურათი
ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

მელითაური დემნა. IV კლასი.

ჩერქეზიშვილი მარი. III კლასი.

ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

წიკლაური თამუნა. III კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მინდიაშვილი ელენე. I კლასი.

ორაშვილი მარი. I კლასი.

ბარიშვილი მარი. VI კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მომხმარებლები საიტზე
სტუმრები საიტზე: 1
არ არის წევრი საიტზე

რეგისტრირებული წევრები: 65,535
ახალი წევრი: Siiwakynq

მათემატიკური განათლება ...
მათემატიკამათემატიკური განათლება ადამიანის საერთო განათლების და ზოგადსაკაცობრიო კულტურის შემადგენელი ნაწილია.

• მათემატიკური აზროვნება გამოიყენება კანონზომიერებათა შესასწავლად
• აბსტრაქტული სისტემების შესაქმნელად.
• მათემატიკის საშუალებით იქმნება სხვადასხვა ტიპის თეორიული მოდელები, რომლებიც გამოიყენება სიტუაციის გასაანალიზებლად და პრობლემის გადასაჭრელად.
• მათემატიკის სწავლების პროცესში ავტომატურად ჩამოყალიბდება:
1. ლოგიკური აზროვნება
2. ყურადღება
3. მეხსიერება
4. ზოგადი უნარების განვითარება
• მათემატიკა რეალური ცხოვრების ანარეკლია
• მათემატიკის სწავლება ხელს უწყობს თავისუფალი, შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას
• მზადდება პროექტი ,,მეჯლისი - პრინცესა ართმეტიკასთან.” ჩატარდება მარტის თვეში.
როგორ ფიქრობთ, როგორი შინაარსის იქნება პროექტი?
e-mail: prc-aritmetika@posta.ge

შესვლა

3,720,081 ვიზიტი