მთავაი · სტატიები · ფორუმი · English Version 10/12/2018 04:17

მენიუ
მთავაი
კონცეფცია
კათედრები
სტატიები
ფორუმი
კონტაქტი
გალერეა
შემოქმედება
განათლების ახალი ტექნოლოგიები
bs-i.net პროექტის პრეზენტაცია
effe - www.effe-eu.org

გაკვეთილების ცხრილი
შეიტანეთ კლასის იდენტიფიკატორი


მოსწავლის მოსწრება
შეიტანეთ კოდი


უკანასკნელი 10 სურათი
ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

მელითაური დემნა. IV კლასი.

ჩერქეზიშვილი მარი. III კლასი.

ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

წიკლაური თამუნა. III კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მინდიაშვილი ელენე. I კლასი.

ორაშვილი მარი. I კლასი.

ბარიშვილი მარი. VI კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მომხმარებლები საიტზე
სტუმრები საიტზე: 1
არ არის წევრი საიტზე

რეგისტრირებული წევრები: 65,535
ახალი წევრი: Siiwakynq

სტუმრობა ეთნოგრაფიულ მუზეუმში
    გორის სერგი მაკალათიას სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმს სკოლა ,,ინტელექტის” VII კლასი ეწვია 2008 წლის 9 ივნისს.
     ექსპონატების დათვალიერება დავიწყეთ არქეოლოგიური დარბაზიდან, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო 1938 წელს სოფელ ტყვიავის შემოგარენში აღმოჩენილმა ყორღანულმა სამარხმა, მიწათმოქმედების, მესაქონლეობისა და ლითონწარმოების ამსახველმა მასალამ. მოსწავლეები დიდი ინტერესით ეცნობოდნენ უძველეს სამკაულებსა და თიხი საგვარეულო ბეჭდებს - პინტარებს.
    უნიკალური ექსპონატების დაცული XIX-XX საუკუნის ქალაქური ყოფის ამსახველ სამივე დარბაზში. მოსწავლეები აღტაცებაში მოიყვანა სახალხო სანახაობების ამსახველმა მასალამ, ძველმა ხალიჩებმა, მინის ჭურჭელმა, ილიასეულმა ფირუზმა, მზითვის სკივრმა და კედლის მხატვრობის ნიმუშებმა.
    სულ მუზეუმში დაცულია 48000 მეტი ექსპონატი. მუზეუმის დათვალიერებით განცდილი სიამოვნება დავაფიქსირეთ ,,შთაბეჭდილებათა წიგნში”.
შესვლა

3,693,336 ვიზიტი