სკოლა ”ინტელექტი” მათემატიკური განათლება ...
შემოსულია: admin, 10/01/2007 01:44:32
მათემატიკური განათლება ადამიანის საერთო განათლების და ზოგადსაკაცობრიო კულტურის შემადგენელი ნაწილია.

• მათემატიკური აზროვნება გამოიყენება კანონზომიერებათა შესასწავლად
• აბსტრაქტული სისტემების შესაქმნელად.
• მათემატიკის საშუალებით იქმნება სხვადასხვა ტიპის თეორიული მოდელები, რომლებიც გამოიყენება სიტუაციის გასაანალიზებლად და პრობლემის გადასაჭრელად.
• მათემატიკის სწავლების პროცესში ავტომატურად ჩამოყალიბდება: ...

ახალი ამბები ვრცლად
მათემატიკური განათლება ადამიანის საერთო განათლების და ზოგადსაკაცობრიო კულტურის შემადგენელი ნაწილია.

• მათემატიკური აზროვნება გამოიყენება კანონზომიერებათა შესასწავლად
• აბსტრაქტული სისტემების შესაქმნელად.
• მათემატიკის საშუალებით იქმნება სხვადასხვა ტიპის თეორიული მოდელები, რომლებიც გამოიყენება სიტუაციის გასაანალიზებლად და პრობლემის გადასაჭრელად.
• მათემატიკის სწავლების პროცესში ავტომატურად ჩამოყალიბდება:
1. ლოგიკური აზროვნება
2. ყურადღება
3. მეხსიერება
4. ზოგადი უნარების განვითარება
• მათემატიკა რეალური ცხოვრების ანარეკლია
• მათემატიკის სწავლება ხელს უწყობს თავისუფალი, შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას
• მზადდება პროექტი ,,მეჯლისი - პრინცესა ართმეტიკასთან.” ჩატარდება მარტის თვეში.
როგორ ფიქრობთ, როგორი შინაარსის იქნება პროექტი?
e-mail: prc-aritmetika@posta.ge