სკოლა ”ინტელექტი” საერთაშორისო გამოფენა
შემოსულია: admin, 10/01/2007 01:56:17
ესთეთიკური დისციპლინების საერთაშორისო გამოფენა ,,სკოლების რეგიონალური
ქსელური სტრუქტურიდან საერთაშორისო ქსელური სტრუქტურისაკენ.”

effe, ევროპული ფორუმი თავისუფლება განათლებაში.”
26-29-01 / 2006 წ.
კილი - ბუვენაუ (გერმანია)

ახალი ამბები ვრცლად
ესთეთიკური დისციპლინების საერთაშორისო გამოფენა ,,სკოლების რეგიონალური ქსელური სტრუქტურიდან საერთაშორისო ქსელური სტრუქტურისაკენ.”
effe, ევროპული ფორუმი თავისუფლება განათლებაში.”

26-29-01 / 2006 წ.
კილი - ბუვენაუ (გერმანია)
გამოფენაში მიღწეული წარმატებებისათვის დაჯილდოვდნენ: ნინო მესხიძე; ლევან ზერეკიძე; როი გოგიაშვილი; ნანა მიხანაშვილი; რომა ჩუტკერაშვილი; ილია კაპანაძე; სიმონ ბერუაშვილი; ნანა აწკარუნაშვილი; ანა თოფჩიშვილი და ესთეტიკური დისციპლინების კათედრის თავჯდომარე
ქ-ნი მზია გიგაური.
სკოლა ,,ინტელექტს,, გადაეცა საერთაშორისო სერთიფიკატი

effe ევროპის ფორუმი განათლებაში ,,ლამაზი სკოლა,, საქართველოს კოორდინატორი პროფესორი ლამარა ჩიკვაიძე (ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)