სკოლა ”ინტელექტი” ილიას კვირეული
შემოსულია: admin, 07/12/2007 16:22:54


ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 170 წლისთავთან დაკავშირებით სკოლაში ჩატარდა ილიას დღეები.

ახალი ამბები ვრცლად
    ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 170 წლისთავთან დაკავშირებით სკოლაში ჩატარდა ილიას დღეები.
1. კონკურსი - ვინ უკეთ იცნობს ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. - ნ. საბაშვილი.
2. კონფერენცია თემაზე: ,,მარად და ყველგან საქართველო, მე ვარ შენთანა” - ნ. ბარჯაძე, მ. ლონგურაშვილი.
3. ლიტ. მუსიკალური კომპოზიცია ,,წიწამურის ტრაგედია”, IX კლ. პედაგოგი ნ. ბარჯაძე.
4. ლიტ. მუსიკალური კომპოზიცია ,,მომავლის მესაყვირე”, VIII კლ. პედაგოგი თ. სიდამონიძე.
5. წარმოდგენილი იქნა: ლექსი, მოთხრობა, ჩანახატი, მიძღვნილი ი. ჭავჭავაძისადმი, ილუსტრაციები
    ი. ჭავჭავაძის ნაწარმოებებიდან.