სკოლა ”ინტელექტი” პროექტი
შემოსულია: admin, 19/12/2007 11:08:20
დაიწყო პროექტი: ,, კრეატიული აღზრდა სკოლაში”.ავტორი მზია გიგაური. გთხოვთ გამოგვეხმაუროთ, ჩაერთოთ ჩვენს მოძრაობაში. ყველა შენიშვნა და წინადადება მიღებული იქნება მადლიერებით.