სკოლა ”ინტელექტი” ,,სიყვარული აღგვამაღლებს“
შემოსულია: admin, 20/04/2008 11:40:47
    სიყვარულის დღეს მიეძღვნა IX კლასის მოსწავლეთა მიერ მომზადებული ღონისძიება ,,სიყვარული აღგვამაღლებს“
ახალი ამბები ვრცლად
    სიყვარულის დღეს მიეძღვნა IX კლასის მოსწავლეთა მიერ მომზადებული ღონისძიება ,,სიყვარული აღგვამაღლებს“ შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსნის მიხედვით“ (პედაგოგი ნ. ბარჯაძე)
    მოსწავლეებმა იმსჯელეს რუსთაველური სიყვარულის გაგებაზე და დასკვნაც გააკეთეს: თავად უფალია სიყვარული და ადამიანიც სიყვარულისთვისაა შექმნილი. წაიკითხეს საყვარელი ადგილები ,,ვეფხისტყაოსნიდან“ და გაზეთიც მოამზადეს თემაზე ,,სიყვარული აგვამაღლებს“.