სკოლა ”ინტელექტი” გაკვეთილს ატარებს მშობელი.
შემოსულია: admin, 22/01/2007 15:38:51
გაკვეთილს ატარებს მშობელი.


ახალი ამბები ვრცლად
ღია გაკვეთილების ციკლი თემებზე:
• იმუნიტეტი, მეცნიერება და უმეცრება.
• საპატრულო პოლიციის მუშაობის სტრუქტურა.
• ფრთხილად შიდსი!
• ინტელექტუალური შოუ.
• პედიატრის პროფესია.