მთავაი · სტატიები · ფორუმი · English Version 17/01/2019 07:20

მენიუ
მთავაი
კონცეფცია
კათედრები
სტატიები
ფორუმი
კონტაქტი
გალერეა
შემოქმედება
განათლების ახალი ტექნოლოგიები
bs-i.net პროექტის პრეზენტაცია
effe - www.effe-eu.org

გაკვეთილების ცხრილი
შეიტანეთ კლასის იდენტიფიკატორი


მოსწავლის მოსწრება
შეიტანეთ კოდი


უკანასკნელი 10 სურათი
ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

მელითაური დემნა. IV კლასი.

ჩერქეზიშვილი მარი. III კლასი.

ფცქიალაძე საბა. IV კლასი.

წიკლაური თამუნა. III კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მინდიაშვილი ელენე. I კლასი.

ორაშვილი მარი. I კლასი.

ბარიშვილი მარი. VI კლასი.

ყველაშვილი ციკო. VI კლასი.

მომხმარებლები საიტზე
სტუმრები საიტზე: 1
არ არის წევრი საიტზე

რეგისტრირებული წევრები: 65,535
ახალი წევრი: Siiwakynq

კათედრები
საგნობრივი ჯგუფების კათედრები


ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა.

1. მ. ლონგურაშვილი - თავჯდომარე.
2. ნ. მიხანაშვილი.
3. თ.სიდამონიძე
4. ქ. მანველიშვილი.
5. ნ. ბერიძე
6. ნ.თოთლაძე

მათემატიკის კათედრა.

1. ლ.ალექსიძე - თავჯდომარე.
2. ს.წკრიალაშვილი.
3. მ.მაისურაძე.
4. მ.მამუკაშვილი
5. თ.ვახტანგიშვილი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა.

1. ნ. ტატურაშვილი - თავმჯდომარე.
2. დ.ტატუნაშვილი.
3. მ. ბეჟუაშვილი.
4. ნ. წიწუაშვილი.

საქართველის ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა.

1. ა.ღოლიჯაშვილი - თავმჯდომარე.
2. ლ. ლურსმანაშვილი.
3. ნ. წიწუაშვილი.

უცხო ენების კათედრა.

1. ხ.გაბეშია - თავმჯდომარე. (ინგლისური)
2. ე.ლოთიშვილი. (ინგლისური)
3. თ.გოგოლაძე. (ინგლისური)
4. ნ.მაჭარაშვილი. (ინგლისური)
5. ც.სირბილაძე. (ინგლისური)
6. ი. კოვზიაშვილი. (რუსული)
7. ლ.ოქროპირიძე. (რუსული)

ფიზიკური, შრომითი და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა.

1. ს.ჯამბრიშვილი - თავმჯდომარე.
2. მ. ბლუაშვილი.
3. ნ. ყაზაროვი.
4. თ. ვახტანგიშვილი.
5. მ.მამუკაშვილი.

კლასის ხელმძღვანელთა კათედრა.

1. ნ. წიწუაშვილი - თავჯდომარე
2. ნ. თოთლაძე.
3. მ.მამუკაშვილი.
4. ნ. ბერიძე.
5. თ.ვახტანგიშვილი.
6. ლ.ლურსმანაშვილი.
7. ე.ლოთიშვილი.
8. ხ.გაბეშია.
9. ი.კოვზიაშვილი.
10. ა.ღოლიჯაშვილი.
11. ნ.ტატურაშვილი.

კათედრების მუშაობის მთავარი ფუნქციები ׃

1. საგნობრივი ჯგუფების სწავლების კოორდინაცია.
2. ურთიერთგამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობების განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება.
3. სახელმძღვანელოების შერჩევა.
4. სხვა საგნობრივ ჯგუფების მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობა.
5. პროფესიული განვითარების გზების დასახვა.
6. რეკომენდაციების შემუშავება სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკისათვის საჭირო წიგნების შესახებ.
7. რეკომენდაციების შემუშავება ახალი მეთოდოლოგიისა და მიდგომების შესახებ.
8. პროექტების წარდგენა და პროექტებზე მუშაობის ორგანიზება.

შესვლა

3,720,071 ვიზიტი